за страницата | карта | дирекции | e-mail | VPN VPN | english version english version  
Герб на Република БългарияМинистерство на икономиката, енергетиката и туризмаПромишленост, търговия, туризъм, енергетика, интеграция, предприемачество, приватизация
НачалоИкономическа политикаТърговияПредприемачествоТуризъмЕнергетика
22.10.2016 г. 
 начало / офсетни програми
За министерството
Административни услуги
Икономическа политика
Енергетика
Конкурентоспособност
Предприемачество
Екология, енергийна ефективност и ВЕИ
Търговия
Туризъм
Корпоративно управление
Ликвидация и несъстоятелниост
Регистриране и лицензиране
Експортен контрол
Защита на потребителите
Европейска Интеграция
Евроатлантическа интеграция
Офсетни програми
Връзки с обществеността
Нормативни документи
Антикорупция
Други страници


за контакти:

сектор "Офсет"
ул. "Славянска" 8
тел. +359 2 9407001
факс +359 2 9407503
Регистър на фирмите, заявили се в МИЕТ и покриващи критериите за офсетополучатели

по ред

Юридически субект

Предмет на дейност

Представлява се от:

Седалище и адрес

Телефон,
факс,
e-mail,
уеб страница

1

 

 

 

"Авиотехника" ЕООД, гр.Пловдив

Производство на авиационна техника, безпилотни авиомишени

Димитър Христолов

гр. Пловдив - 4023,
бул."Асеновградско шосе" (срещу Мебелна къща)

032/658 560,
032/682 540,
office@aviotehnica.com
www.aviotehnica.com

2 "АЛТАТОМ" ООД Производство и търговия със стоки и услуги, внос, реекспорт, производство и търговия със специална продукция, инженеринг, трансфер на технологии и ноу-хау, инвестиционна, консултантска, строителна, конструкторска, конструкторска и информационна дейност, сделки с интелектуална собственост. Васил Дамянов и Стоян Дамянов гр. София - 1407, район Лозенец, ул. "Кричим" №1, ет.1, ап.6

02/9621720;
02/9621710
info@altatom.com

 

3

"АЛУКОМ" АД,
гр.Плевен

Производство на инструментална екипировка, отливане на алуминиеви детайли, механична и финишна обработка

Десислава Димитрова

гр.Плевен-5800,
Гривишко шосе

064/ 827997;
064/ 836222
alucom@alucom.bg

4 "Арсенал" АД, гр. Казанлък Производство и търговия на технологично оборудване, свръх твърди материали и инструменти, универсална и специална екипировка. Николай Ибушев

гр. Казанлък 6100
ул. "Розова долина" 100

0431/63322; 63113;
0431/63332; 63132
arsenal@arsenal-bg.com
www.arsenal-bg.com

 

5

„Б.А.С.С. груп" АД

Производство на текстилни изделия, на други промишлени продукти с цел продажба, търговско представителство и посредничество, външно и вътрешно - търговска дейност

Ангел  Желев

гр. София,
ул."Панайот Волов" №4, вх.Б, ет.5, ап.18

02/94 46 081;
0885 252 292,
ajelev@bassgroupbg.com
www.bassgroupbg.com

6 "Берета трейдинг"  ООД Търговия с ловно и спортно оръжие и боеприпаси за него, охрана на физически лица и обекти на материалната и индустриалната собственост, външна и вътрешна търговска дейност, строителство, проектиране, проучване и реконструкция на сгради и съоръжения, посредничество, представителство и агенство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, сделки с недвижими имоти. Десислав Борисов Делев

 гр. София - 1797
район Студентски,
бул. "Г. М. Димитров" 51

02/9710073; 9716018; 9710214

beretabg@beretagums.com
www.vipgunscenter.com
www.gums.bg

 

7  "Билдинг строй експрес" ЕООД Строителство, проектиране, строителни консултации, транспорт, изготвяне на оферти и лицензирани оценки.  Газификация, ново строителство,  проектиране, реконструкция и модернизация, производство на:  метални конструкции, строителна арматура,  врати, дървена, алуминиева и РVC дограма, стъклопакети, циментови блокчета. Валентин Иванов Иванов

гр. Шумен - 9700
ул. "Марица" №22, вх.2, ап. 34

054/802 701;

054/802 701
vishaya@abv.bg

www.building-stroi.com

8

"Битова електроника" АД,  гр.Велико Търново

Развой, производство и сервизна дейност в областта на битовата електроника и специална техника; търговия в страната и чужбина; производство и услуги в областта на комуникациите.

Огнян Костадинов

гр. Велико Търново 5000,
кв. Чолаковци

062/62 00 38,
062/60 18 68,
office@bitova-electronika.com
www
. bitova-electronika.com

9

Бул Еко Енергия ООД

Производство и пренос на топлоенергия.

Красимир  Влъчков

гр. София,
Ул."Вежен" №25, вх.3, ет.2, ап.2

02/952 3621,
02/953 41 84

10

"Бизнес иновационен център - ИЗОТ" АД, гр.София

Създаване на технологичен парк за развитие на високите технологии в областта на електрониката, изчислителната техника, информатиката и телекомуникациите. Проектиране на системи за контрол и управление. Изпитв. лаборатория .

Снежана Христова

гр. София - 1784,
бул."Цариградско щосе" 7-ми километър

02/971 80 94;
02/971 83 78,
admin@bic-izot.com
www.bic-izot.com

11

„Българска инвестиционна консултантска агенция" ЕООД

Консултантска дейност в областта на: информационни технологии, финанси, телекомуникации, недвижими имоти и възобновяеми енергийни източници

Андрей Бъчваров

гр. София - 1164,
ул."Якубица" №25, вх.А, ап.1

0885 707 008;
0899 101 209,
02/962 76 92,
andrey.bachvarov@bica-bg.com

www.bica-bg.com

12

„ВМЗ"ЕАД,
гр.Сопот

Производство на специално машиностроене (голямокалибрени боеприпаси), металообработващи машини и др.

Иван Стоенчев

гр.Сопот-4330

 

03134/ 3071,
02/9805504
office@vmz.bg
www.vmz.bg

 

13 Военна академия "Г.С.Раковски", гр. София Образователна и научно-изследователска дейност ген.-майор Евгени Петров Манев

 гр. София - 1504
бул. "Евлоги Георгиев" №82

02/9226522;
02/9441657
Rakovski.defcol@md.government.bg
http://rakovski-def.col.mod.bg

14

"ВСК КЕНТАВЪР-ИЗ ДИНАМИКА" ЕООД, гр. Дряново

Производство на метало и дървообработващи инструменти и екипировка, инструментални системи , специално работно и униформено облекло; търговия с инструменти и лични предпазни средства

Мариана Печеян-Кръстева

гр.Дряново-5370
ул."Шипка" 1

0676/ 2425;
0676/ 4389
iz@dinamika.bg

 

15

"Глобал Консултинг" ЕООД, гр. София

Внос и износ на софтуер, хардуер и комуникационна техника; консултански услуги в областта на компютрите; разработване и лицензиране на приложни програмни продукти

Димитър Савов Джендов

гр. София, 1000
ул. "Петър Парчевич" 32 ап.8

02/9812741; 9861287
02/9862376

sales@globalcons.com
www.globalcons.com

 

16 "ГЪНС.БГ" ЕООД Търговия с ловно, спортно, газ-сигнално оръжие и боеприпаси за тях, производство, преработка и реализация на селскостопанска и промишлена продукция Десислав Борисов Делев

гр. София-1797
бул. "Г.М.Димитров" №51

02/971-00-73; 976-66-18; 02/971-02-14

gunsbg@vipguns.com

 

17

"Дунарит"АД, гр.Русе

Проектиране и производство на: авиационни, артилерийски и инженерни боеприпаси; промишлени взривни вещества; утилизация на боеприпаси; машини за ремонт и боеприпаси; машини за ремонт и поддръжка на релсови пътища; машиностроителна продукция, полимери и инструменти.  

Кръстю Кръстев

гр. Русе - 7000,
п.к. 12

082/811 520,
082/811 530,
office@dunarit.com
www.dunarit.com

 

 

18

"Електрон прогрес"АД, гр.София

Научно-изследов., проектоконструкторска, производствена, инженерингова дейност в областта на електрониката, радиолокационни, радионавигационни, комуникационни апаратури и системи.

Красимир Пингелов

гр. София - 1309,
ул. „Кукуш" №1,

 

02/82 29 222; 81 27 200,
02/82 11 284,
eprogress@bgnet.bg
www.bgnet.bg/~eprogres

19

"ЕЛЕКТРОН РАДИОКОМ" ООД

 

Производствена, инженерингова и дистрибуторска дейност, маркетингови и лизингови услуги

Здравелин Стоянов (Управител)

1309 София, "Кукуш" 1, ПК47

 

02/8211252
elmobcom@bgnet.bg
www.jbsol.com/electron-radio/

20 СД "ЕЛТА-Р-Ченкин и сие" Разработка, проектиране, производство, инженеринг и търговия с изделия на съобщителната промишленост, предаване на обекти под ключ, сервизно поддържане

Атанас Ченкин - президент;
Борис Лазаров - управляващ съдружник

гр. София-1309
ул. "Кукуш" №2

02/8122900;
8122999;
8122906

office@elta.bg
www.elta.bg

21 "Елхим-Искра" АД Производство на стартерни, тягови и стационарни батерии Георги Русков

гр. Пазарджик
ул. "Искра" №9

034/ 444548;
034/443438

office@elhim-iskra.com
www.elhim-iskra.com

 

22

"ЕСРИ България" ООД,

гр.София

Дистрибуция на ESRI софтуер

Евгения Караджова - Иванова

гр.София -
бул."Христо Смирненски" № 1

02/ 9640850;
02/ 9640855
info@esribulgaria.com

23 "Еър Лазур - Дженерал Авиейшън" ЕООД превоз по въздуха и други въздухоплавателни услуги Валери Цветанов Григоров

гр. София; район Изгрев; бул. "Г.М.Димитров" №54

02/8927767; 02/8927760;

office@airlazur.com;

www.airlazur.com

24

"Зебра"АД, Нови Искър - София

Производство на технически каучукови изделия, гумено-метални изделия и средства за защита

Славка Стефчева

гр. Нови Искър -1280,
кв. Курило

02/93 60 406,
02/93 60 893,
zebra@mail.orbitel.bg
www.zebra-bg.com

 

25

Лаборатория "ИЗОМАТИК"
гр.София

Проектиране и производство на трансформатори и клещи за точково заваряване за автомобилостроенето

Георги Начев

гр.София-1797,
бул."А.Ляпчев" 4

02/740655,
02/9753032,
gnachev@isomatic.com

 

26

"Импулс"АД, гр.Габрово

Производство на метални изделия - детайли, възли, инструменти и др.

Иван Кашавелов

гр. Габрово - 5300,
ул."Орловска" №162

066/80 02 88,
066/80 54 47,
office@impuls.bg
www.impuls.bg

27 "Индекс-България" ООД Производствена, маркетингова, търговска и инженерингова дейност в областта на системи, технологии и програмно осигуряване, проучвателна, консултанска, посредническа и друга дейност, незабранена от закона Димитринка Илиева и Любомир Атанасов

гр. София
Младост 1, бл.54, ет.1

02/9753331
02/9753681
ib@indexbg.bg
www.indexbg.bg

 

28

Институт за космически изследвания при БАН Фундаментални и научно-приложни изследвания, научно приборостроене, подготовка и осъществяване на експерименти в областта на изследването и използването на космическото пространство и земята от борда на автоматични и пилотирани аеро- и космически обекти, изследвания по използването на летателни апарати и създаване на оборудване за тях, развойна и внедрителска дейност за създаване на авиационни и космически материали и технологии и техният трансфер в националното стопанство, подготовката на аспиранти и следдипломна квалификация

проф. д-р инж. Петър Гецов

гр. София - 1000
ул. "Московска" 6

02/988 3503
02/981 3347
office@space.bas.bg
www.space.bas.bg

 

29

"Индустриален холдинг България" АД

Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества,  придобиване, продажба и оценка на патенти, финансиране на дружествата в които участва и др.

Данета Желева

гр. София - 1606,
ул."Дамян Груев"  №42;
гр. София - 1000,
бул."Васил Левски" № 47, ет.3
/кореспонденция/

02/980 71 01;981 55 06
02/980 70 72
office@bulgariaholding.com

 

30

"ИНМАК-2000"  ООД

 

Инженеринг, трансфер на технологии и ноу-хау, лизинг, инвестиционна и консултантска дейност, сделки с интелектуална собственост.

Николай Стефанов Петков (Управител)

2900 Гоце Делчев, ул."Стара планина" 45

 

0751/60979
0751/60978
info@inmak2000bg.com
www.inmak2000bg.com

31

„Иноксис 01" ООД

Производство, преработка и търговия с горива и петролни продукти, авиационни услуги, автотранспортна,  туристическа и външнотърговска дейност.

Райна  Тодорова

Румен Тихомиров Николов - пълномощник

гр. София 1517,
ул. „Плакалница № 40 А

02/84 68 610,
02/84 30 243,
inoxis@inet.bg

 

32

Институт по металознание - БАН, гр.София

Научна, изследователска и производствено-внедрителска дейност

Стефан Воденичаров

гр. София - 1574,
бул."Шипченски проход" №67

02/97 33 970,
02/973 39 70,
ms@ims.bas.bg
stvims
@ims.bas.bg
www.ims.bas.bg

33 Институт по паралелна обработка на информацията - БАН Изследване и разработване на информационни и комуникационни технологии, както в гражданския сектор, така и в сектора за сигурност Кирил Любенов Боянов

гр. София - 1113
ул. "Акад. Г. Бончев" №25-А

02/8708494; 9796617;
02/8707273
coeoa@bas.bg
www.bas.bg/clpp

34 Институт по физикохимия  "Акад. Ростислав Каишев" - БАН Фундаментални и приложни научни изследвания в областта на физикохимията. Направления: фазообразуване и кристален растеж, повърхностни явления, дисперсни системи и електрокристализация. Ст.н.с. I ст. д-р хн Христо Нанев

гр. София - 1113
ул. "Акад. Г. Бончев" бл. 11

02/727550;
02/9712688;
physchem@ipchp.ipc.bas.bg
www.ipc.bas.bg

 

35 "КИНТЕКС" ЕАД Внос, износ и реекспорт на специално имущество, инженерингова дейност, техническа помощ и обучение, трансфер на технологии и ноу-хау, промишлено коопериране в областта на специалното производство, маркетинг, услуги, реклама, комисионерска и представителска дейност в страната и чужбина Антон Иванов Салджийски

гр. София - 1407
ул. "Джеймс Баучер" №66

02/8662311;
02/9631123

minkin@mbox.contact.bg

 

36

ЕТ"Комикон", гр.София

Индустриална автоматизация. Разработка, производство и внедряване на технически средства и програмно осигуряване за автоматизация на дискретни и непрекъснати производствени процеси

Александър Савов

гр. София-1715
Младост 4,
бул."Роман Аврамов",
Битов комбинат,
ет.2

02/ 9745196, 9744324;
02/ 8753241
comicon@tea.bg

 

37

„Корабно машиностроене" АД, гр.Варна

Производство на корабно оборудване, железобетонни корпуси, плаващи съоръжения, люкови закрития, нестандартни метални конструкции.

Иван Даскалов

гр.Варна-9000
ул."Девня" № 24
п.к.308

052/ 601083, 621327;
052/ 601434, 609607
smb@smb.bg
www.smb.bg

38

"Краностроене-инженеринг"
ЕООД, гр.София

Проектиране и производство на кранове и др. повдигателни устройства

Иван Тодоровски

гр.София-1220
ул."Пробуда" 12А

02/8327121; 8327041
02/9382939
cranltd@pc-link.net
kranostroene.dir.bg

39

"КРИПТО" ЕООД

Производство на стоки в първоначален и преработен вид производство, разработка и проектиране на промишлени продукти, софтуер и хардуеър. Производство на излъчваща,телевизионна, радиотехника, проводникова, далекосъобщителна техника.

Петър Петров

гр. София - 1618     кв. Красно село бл.200, вх.А, ет.1, ап.3

02/955 6456; 02/950 0861; 02/9554326
cripto_bg@multicom.bg

 

40 "Металформ" ООД Производство на изделия от ковано желязо Любомир Добрев Димитров

гр. Шумен
ул. "Странджа" №2

054/832 442
office@metalform.bg
www.metalform.bg

41

„Металхим холдинг"АД, гр.София

Търговско- инвеститорска, управление на капитали

Стефан Улев

гр.София
ж.к.Красна поляна
ул."Н.Мушанов", бл. 31А

02/ 9295111; 9291821,
02/ 9295111
metalchim@unitednet.bg

42

"МИЛАРА" ООД, гр.София

Производство на прецизни механични детайли от специални материали, за електрониката, медицинската техника, автомобилостроенето

Васил Василев

гр.София-1330
бул."Никола Мушанов" 151

02/9210911; 9209710,
02/9210921,
milara@milarabg.com

43

"Монбат"АД, гр.Монтана

Производство на акумулатори; оборудване за изработване на акумулатори

Валентин Митов

гр. Монтана - 3400,
ул. „Индустриална" №76

096/39 31 01,
096/30 09 74,
office@monbat.com
www.monbat.com

44

"Мусала"АД, гр.Самоков

Производство на електрохимични източници на ток - първични елементи, акумулатори и акумулаторни батерии

Огнян Белстойнев

гр. Самоков - 2000,
ул. „Христо Максимов" №37

0722/66 115,
0722/66 891,
mussala@abv.bg

45 "Навел" ООД, гр. Варна Консултантска, проектантска, сервизна и посредническа дейност в областта на разработването и производството на електронни системи за  брегова и бордна електронна апаратура за нуждите на корабоплаването; разработване, адаптиране, модифициране и внедряване на алгоритми и програмни продукти. Петър Иванов Петров

гр. Варна - 9002
ул. "Тодор Димов" 22

052/634800; 634971;
052/634488

navаl@mail.vega.bg
www.navel-sim.com

 

46 "Нова принт" АД, гр. Пловдив Дизайн, предпечатна подготовка, офсетов, флексопечат, дълбок печат и довършителни процеси Марияна Борисова Христова

гр. Пловдив - 4003
ул. "Георги Трингов" №9

032/908900;
032/908901;
info@novaprint.org
www.novaprint.org

47 "Ново" ЕООД Развитие и усъвършенстване на телекомуникационни и информационни технологии Борислав Атанасов Беков

гр. Варна - 9000
ул. "Константин Доганов" №48

052/661643
052/603 983
diana@novo.bg
www.novo.bg

48

"ОПТИКС"АД гр.Панагюрище

Развитие, конструиране, производство и продажба на оптични, оптико-механични, оптико-електронни компоненти и изделия, уреди за нощно виждане, термовизионни системи.

Иван Чолаков

гр. Панагюрище - 4500,
ул."Захари Стоянов"   № 65

0357/41 22;41 27,
0357/30 97,
optix@optixco.com
www.optixco.com

49

"Оптикоелектрон груп" АД, гр.Панагюрище

Оптични системи, оптико-електронни, оптико-механични, лазерни, термовизионни прибори и системи

Лука Гарчев,

Никодим Казанджиев

гр. Панагюрище - 4500,
Индустиален парк „ОЕ"

0357/22 54,
0357/4115,
oeg@opticoel.com
optical@opticoel.com
www.opticoel.com

50

„Пластмасови изделия" АД

Преработка на полимери и производство на изделия от пластмаса.

Костадин  Чолаков

гр. Средец-8300,
обл. Бургаска, ул."Спартак" №3

055551/20 72,
056/800 767,
pi@plizdelia.com,
www.plizdelia.com

51

"Радиаторен завод Маяк" ЕООД, гр.Добрич

Производство на части и принадлежности за автомобили и техните двигатели

Атанас Томов

гр.Добрич
ул."Ан.Стоянов" 1

058/ 601591

52

 "Самел-90" АД, гр.Самоков

Комуникационна техника, електроника, електротехника

инж. Петър Георгиев

гр. Самоков - 2000,
ул. „Преспа" №18

0722/66 921,
0722/66 337,
office@samel90.com
samel90.bgcatalog.com

53

"СЕЛКОМ" ЕООД

 

Разработки, производство и маркетинг в областта на телекомуникациите, електрониката и информационните технологии, сделки с интелектуална собственост.

Любомир Николов Бончев (Управител)

1184 София, "Царигр.шосе"7-ми км., АТМ Център

 

02/771550
office@itinn.com
www.selcom-bg.com

54

"Сема Груп"ЕООД, гр.София

Външно търговска дейност с оръжие и стоки с възможна двойна употреба

Пламен Динев

гр.София-1504
бул."Дондуков"78

02/8438142, 8437693,
9441301,
sema@primasoft.bg

55

"София Ауто" АД

Вътрешна и външна търговия и лизинг с нови и употребявани автомобили, отдаване под наем на нови и употребявани автомобили, сервизна дейност и продажба на нови и употребявани резервни части за моторни превозни средства, продажба на гуми, автомасла, автокозметика, транспортни услуги.

Михаил Емануилов Георгиев и Илиан Страхилов Попов 

гр. София - 1517,
бул. "Ботевградско шосе" №239

02/816-36-26,
02/816-36-34
office@sofiaauto.bg
www.sofiaauto.bg

 

56

"Силтек инженеринг"
ООД, гр.София

Развой, производство, инженеринг, сервиз, търговия и консултации в областта на информационните , сигнално-охранителни и енергийни системи

Петър Полилеев

 

гр. София -1407,
ул. „Сребърна" №14 А

02/969 47 00,
02/962 52 13,
siltek@siltek.bg

 

57 "Спешъл тактикъл съплайс" ЕООД Търговия с ловно,спортно-сигнално и бойно оръжие и боеприпаси за тях, мениджмънт, маркетинг и реклама. Калин Андреев

гр. София-1000
бул. "Витоша" №36

02/987-77-40; 02/987-78-61

sts@guns.bg

 

58

ДП" Строителство и възстановяване - строително поделение София - Горубляне

Строителна, проектантска, ремонтна и предприемаческа дейност в областта на промишленото, жилищното, транспортното и инфраструктурното строителство. Производство на бетонни и стоманобетонни изделия и т.н.

Мартин Василев Енчев

гр.София-1612
бул. Цар Борис ІІІ     № 54

02/ 9425444
02/9425278
gdirektor@gusv.com
offers@gusv.com
www.gusv.com

 

59  "Телеком" АД  Вътрешна и външна търговия в областта на телекомуникациите и телекомуникационната промишленост, инженеринг, маркетинг, трансфер на технологии и промишлено коопериране, външнотърговска дейност с оръжие при наличие на лиценз, издаден по определения от закон ред, а така също и всички други дейности, които не се забранени от закона  Евгений Борисов Гълъбов, Стефан Иванов Бъчваров  София, община Столична, район Илинден, ж.к. Илинден, ул. "Кукуш" №2

 02/87 00154; 02/87 00 146    факс 02/8723471                        еgalabov@antimgroup.com sbutchvarov@antimegroup.com

                       

60 "Терем" ЕАД Извършване на капитален и среден ремонт на военна техника, въоръжение, боеприпаси и друго военнотехническо имущество, производство на единични дребно серийни количества различно военнотехническо имущество, съоръжения, апаратури и машини, внос, износ, реклама, маркетинг, инженеринг, развитие и усъвършенстване на специална и гражданска продукция, услуги, техническа помощ и обучение. Мариян Кънчев Йовчев

гр. София - 1309
ул. "Кукуш" №1

02/8211513;
02/8211506;

terem@nat.bg;
www.terem.bg

 

61

"Техно метал" ЕООД, София

Производство и монтаж на метални конструкции, съдове под налягане, резервоари, тръбопроводи

Марин Георгиев

гр.София-
бул. „Драган Цанков" № 46

02/ 720707,
02/ 730206
tehnomet@mail.bg

62 "ТЕЦ Варна" ЕАД

Производство на електрическа енергия

Иван Ганев Бъчваов с. Езерово, Варненска област 052/6656371

63

"ФАБЛЕС"  ЕАД

 

Проектиране, производство, инженеринг на софтуер, хардуер, продукти и системи от областта на електрониката и полупроводниците, управление на инвестиции.

Марин Маринов - Председател на борда на директорите

1784 София, "Царигр.шосе" 7-ми км., АТМ център, офис
515

 

02/ 9743183
02 /9753762
marin.marinov@fab-less.com
www.fab-less.com

64 Фортел Инженеринг ООД

Телекомуникационен инженеринг; оператор на телекомуникационни услуги

Любомир Велков

гр. София - 1421,
ул."Орфей" №5,
гр.София - 1839,
бул. „Ботевградско шосе" № 260 (бизнес сграда Юнг)

02/945 5344;
02/945 5344
www.fortel.bg
office@fortel.bg

65

„Хидравлични елементи и системи" АД (ХЕС)

Производство и търговия с хидравлични изделия.

Васил  Велев

гр. Ямбол,
ул. „Пирин" №1

046/66 14 64,
046/66 14 56,
info@hes-co.com
www.hes-co.com

66

„Център за е-бизнес подкрепа АНИМА" ООД

Развитие на информационно-комуникационните технологии в подкрепа на бизнеса, създаване на търговски информационни портали в Интернет

Кирил  Йончев

гр. София,
кв."Овча купел",
ул. „Маньово бърдо" №7

032/621 621;
0897 901 501,
032/627 627,
info@trade-bg.com,
www.trade-bg.com

67

"Черно море" АД, гр.Варна

Производство и търговия на: радари, радарни системи, дървообработващи машини, нестандартно оборудване и екипировка; инженерингова дейност

Петьо Милков

гр. Варна - 9009,
бул. „Владислав Варненчик" №262

052/500 535,
052/500 545,
office@blacksea.bg

 назад
 © Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Република България  CNsys PLC, 2001