за страницата | карта | дирекции | e-mail | VPN VPN | english version english version  
Герб на Република БългарияМинистерство на икономиката, енергетиката и туризмаПромишленост, търговия, туризъм, енергетика, интеграция, предприемачество, приватизация
НачалоИкономическа политикаТърговияПредприемачествоТуризъмЕнергетика
25.10.2016 г. 
 начало / регистриране и лицензиране
За министерството
Административни услуги
Икономическа политика
Енергетика
Конкурентоспособност
Предприемачество
Екология, енергийна ефективност и ВЕИ
Туризъм
Търговия
Корпоративно управление
Ликвидация и несъстоятелност
Регистриране и лицензиране
Експортен контрол
Защита на потребителите
Европейска Интеграция
Евроатлантическа интеграция
Офсетни програми
Връзки с обществеността
Нормативни документи
Антикорупция
Други страници


за контакти:

Дирекция "Външноикономическа политика"
Дияна Найденова
ул. "Княз Александър І" 12
тел. 940 7761, 940 7018
факс 9814915
d.naidenova@mee.government.bg

Дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол"
Гергана Царева
ул."Княз Александър I" 12
тел. 940 7008
факс 981 50 41
g.tsareva@mee.government.bg

Дирекция "Туристическа политика"
Мария Иванова
ул."Княз Александър I" 12
тел. 940 7003
ma.ivanova@mee.government.bg

Отдел "Международно контролирана търговия"
София, ул. "Леге" №4
Илия Илиев - 9407636; Десислава Дойчева - 9407913; Надя Рогачева - 940 76 77; Надежда Тончева - 940 77 85; Мая Стоилова - 940 77 63; Росен Ангелчев - 940 77 45; Климент Климентов - 940 76 79; Наталия Граховска - 940 76 65; Андрей Ангелов - 940 77 86
факс 02 940 912
Изменения и допълнения в Закона за управление на отпадъците

Публикуване на частта от Закона за управление на отпадъците, регламентираща търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали. За удобство при четенето в текста са маркирани последните изменения и допълнения, които са в сила от 15.04.2011 г.

Публичен регистър на фирмите, лицензирани за ТД с ОЧЦМ

Регистър на фирмите, получили удостоверения, съгласно Закона за виното и спиртните напитки

Прекурсори на наркотични вещества New

Публичен регистър на лицензираните производители на оптични дискове и матрици за тяхното производство New

REGULATION (EC) No 110/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 110/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГИСТЪР НА ДЕСТИЛЕРИИ, ИЗВЪРШВАЩИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕСТИЛАЦИЯ НА ВТОРИЧНИТЕ ПРОДУКТИ ОТ ВИНОПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЧЛЕН 42 ОТ РЕГЛАМЕНТ (СЕ) № 1623 ОТ 2000 Г.

Нетарифни мерки в сила от 1 януари 2007 г.

Регистър на малки обекти за дестилация (пунктове за изваряване на ракия)

Заповед № РД-16-770/28.07.2006 г. на министъра на икономиката и енергетиката за обявяване на списъци на специално оторизираните органи в страната на произхода за страни-членки на ЕС и за трети страни, компетентни да издават атестация и анализни свидетелства при внос на спирт, дестилати и спиртни напитки

Списък на географските указания, които могат да бъдат използвани при етикетиране на спиртни напитки

Заповеди и Актове, издадени от министъра на икономиката за утвърждаване на спиртни напитки(ракии, винено бренди, мастика, ликьори)с географско указаниеРЕГЛАМЕНТ № 1328/2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА АНЕКСИ ОТ РЕГЛАМЕНТ № 3030/1993 Г. ЗА ОБЩИТЕ ПРАВИЛА ПРИ ВНОСА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

Регистриране на туроператори и туристически агенти, категоризиране на обекти по Закона за туризма

Формуляри и образци

Изменения и допълнения в Закона за управление на отпадъците

 © Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Република България  CNsys PLC, 2001